П.Вълков: Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи срина БФБ

16.02.2015 | 18:24

Петко Вълков, изп. директор на Конкорд Асет Мениджмънт