Икономическите предизвикателства пред Русия, Boom&Bust (01.02.2015)

02.02.2015 | 13:18

Гости: Евгени Кънев и Митко Хитов, икономисти.