Франция под прицел, Boom&Bust (11.01.2014)

11.01.2015 | 19:25

Гости: Христо Христев, преподавател по право на ЕС в СУ „Св.Климент Охридски“, и Мариян Карагьозов, докторант в Института по балканистика на БАН.