Същност и специфики при оценяването на акции - цяло предаване 04.01.2015

05.01.2015 | 11:10

Александър Терзийски, бизнес консултант в Roland Berger и Събко Събков, финансов експерт в KPMG