Европейският съвет прие плана "Юнкер", но по него възникват противоречия

20.12.2014 | 12:20