Ефективно управление на заинтересованите страни, Boom&Bust, част 3.1 (14.12.2014)

14.12.2014 | 19:56

Гост: Христиан Даскалов, експерт към съвета за наука, технологии и иновации на Столична община.