Историята на българския капиталов пазар - цяло предаване (07.12.2014)

08.12.2014 | 11:57

д-р Боян Иванчев, автор на книгата „Историята на българския капиталов пазар, Том 1 (1862-1948)”