Историята на българския капиталов пазар - 2 част (07.12.2014)

08.12.2014 | 11:56

Д-р Боян Иванчев, автор на книгата „Историята на българския капиталов пазар, Том 1 (1862-1948)”