Енергийните пазари - а сега накъде? Част 2

07.12.2014 | 13:05

Invest/Or от 5 декември 2014