Uber може да бъде оценена на 40 милиарда долара

26.11.2014 | 12:44

Коментар на Пол Кедроски, Bloomberg