НЗОК - очакваните резултати за сектора - част 1

19.11.2014 | 13:35

Д-р Стефан Константинов, бивш министър на здравеопазването, с коментар за актуализацията на бюджета на НЗОК и проблемите в системата.