Брюксел 1 - КТБ, Източна Украйна и приоритетите на външната политика на ЕС

09.11.2014 | 13:22

Брюксел 1 с Милена Милотинова