Изкуството да презентираш

05.11.2014 | 11:30

Любомир Стоянов, проект мениджър в Slides.bg, и Ангел Лазаров, основател на института по Невролигвистично програмиране в България, с коментар за презентационните умения и продажбите.