До кога ще сме сред най-осъжданите държави?

03.11.2014 | 09:52

Защо България продължава да е сред най-осъжданите държави за нарушени човешки права? Какво все още в законодателството ни е много изостанало? И как да начуим кои са правата ни, гарантирани в Европйска конвенция? В неделя, в 22,30ч. по България ОН ЕР.