Доц. Анна Кръстева: Трудно постигане на консенсус относно формирането на правителство

06.10.2014 | 11:13