Необичайните заподозрени

Извънтериториалната България Употребите на миналото
Какви ли примери ще предложи тази кампанията?
Тази и още теми в предаването "Необичайните заподозрени" на 19.02.2017 г.