България има полза от дълговата криза в Европа

Това заяви Николай Ялъмов от „Капман финанс“.

20.09.2011 | 11:45
България има полза от дълговата криза в Европа

България има ползи от дълговата криза на Стария континент, заяви за Пазарите ON AIR  председателят на борда на директорите на финансова група „Капман финанс“ Николай Ялъмов.
Ниската данъчна рамка в страната става притегателна сила и за румънския и за гръцкия бизнес. Румънски компании масово откриват компании около северната ни граница, заради по- добрия кумулативен данъчен ефект – изразен в по- ниски данъци и рестрикции за бизнеса, отбеляза Ялъмов. Подобна тенденция се наблюдава и около границата с Гърция, което рефлектира в положителна посока на българската икономика.