Населението на Китай е 1,34 млрд. души към 1 ноември

Китай регулира семейното планиране чрез превенция на ражданията, сред които е ограничаване на семействата да имат само по едно дете.

28.04.2011 | 10:27
Населението на Китай е 1,34 млрд. души към 1 ноември

Градското население на Китай надмина два пъти цялото население на Америка, а възрастните хора са се увеличили. Това са данните от последното преброяване, публикувани от Пекин.
Населението на Китай е 1,34 млрд. души към 1 ноември.
Ма Джантанг от Национално статистическо бюро на Китай заяви, че “хората над 60 годишна възраст са се увеличили с близо 3% и вече представляват 13% от населението”. Джантанг съобщи още, че „хората над 65 годишна възраст също са се увеличили с над 2% в сравнение с данните от 2000 г.”
Според китайската национална статистика "промяната във възрастовия състав на населението е отражение на големите подобрения в стандарта на живот, медицинското и здравно обслужване, ускореното икономическо и социално развитие и понижената раждаемост.”
Бързото застаряване на населението засилва тревогите, че Китай може да не успее да запази устойчиви темпове на растеж. В момента в заводите и по пътищата работят по-малко хора, отколкото преди 10 години.
Китай регулира семейното планиране чрез превенция на приблизително 400 млн. раждания – част от политиката за ограничаване на семействата да имат само по едно дете.