В Гърция започват разследвания за евентуални пропуски, довели до катастрофалните наводнения

Местната прокуратура трябва да провери внимателно изпълнението на голяма част от проектите след бурята "Янос"

15.09.2023 | 22:48 Редактор: Вяра Димова
В Гърция започват разследвания за евентуални пропуски, довели до катастрофалните наводнения

С прокурорска заповед от Върховния съд е назначено разследване от прокурори във връзка с пропуските при катастрофалните наводненията, както и за неправилно изразходване на милиони евро за проекти за защита от наводнения, които засегнаха Тесалия през последните дни. Заповедта на прокурора на Върховния съд Георгия Адилинис е насочена към конкретни лица, местни фактори, ръководството на региона Тесалия и кметовете на общините Волос, Кардица и Трикала. 

В заповедта се казва, че местната прокуратура трябва да провери внимателно изпълнението на проектите, които са били извършени след бурята "Янос", както и други, които е трябвало да бъдат извършени, но са останали на хартия или все още не са завършени, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

В същото време това изисква задълбочено разследване на милионите средства, отпуснати след бурята, главно на общинските власти в Кардица и други общини в региона Тесалия, които вместо да станат проекти за защита от наводнения, са насочени другаде.

Прокурорът на Върховния съд разпореди на колегите си прокурори от Волос, Кардица, Лариса и Трикала да проучат какво не е направено в периода между 2020 г. и лятото на 2023 г. и да установят "всякакви наказателни действия, преследвани от закона". Да се разследват сериозните престъпления.

"Като се има предвид библейското унищожаване на Тесалия от натиска на "Даниил", с неизмерими последици за икономиката, околната среда, инфраструктурата, имуществото и т.н., водещи предимно до човешки жертви и независимо от каквато и да е връзка на това метеорологично явление с изменението на климата, ви молим да предприемете собствени действия за установяване на всякакви престъпни деяния, като наводнение (с възможни измами или небрежност), за серийно непредумишлено убийство по непредпазливост, нарушение на служебните задължения, нелоялност", се казва в заповедта на прокурора.

Ето какво пише още в заповедта:

1. Какви точно мерки бяха предприети от регионалния областен  управител на Тесалия, компетентните заместник-префектури на Магнезия, Кардица, Трикала и Лариса, тематичните заместник-префектури по климатичната криза и гражданската защита, кметът на Волос и компетентните заместник-кметове, кметът на Кардица и компетентните заместник-кметове, след лошото време "Янос" през 2020 г., на ниво превенция, т. е. изпълнение на проекти за защита от наводнения, но също така и след точно прогнозиране на въздействието му и преди всичко, за да защити живота на своите съграждани. Тоест преди явлението, но и по време на явлението, на нивото на координация на техните служби за гражданска защита.

2. Точният размер на сумите, отпуснати за проекти за защита от наводнения от региона на Тесалия и общините Волос и Кардица за трите години - 2020-2023, както и сумите, отпуснати за други цели.

3. Какво защити от наводнения са извършени във всички префектури на Тесалия, както и в община Волос, община Кардица, през трите години - 2020-2023, които не бяха изпълнени и кои не бяха завършени и по какви причини. Колко ефективни бяха проектите и дали съответните им проучвания отчитат лоши метеорологични условия като бурята  "Даниел".

4. Ако изграждането на горепосочените съоръжения за защита от наводнения е извършено в съответствие с правилата на изкуството и науката, като например моста над река Ксирия в Алмирос Магнезия, който беше засегнат от наводненията в Янос и беше реконструиран ("модернизиран" или по друг начин "възстановен или укрепен") в края на 2022 г. - пролетта на 2023 г., за да се намали окончателно част от него през септември 2023 г., като се провери в апофатичен случай, в допълнение към други отговорни лица и изпълнители на конкретни проекти.

5. Дали проектите, осъществени от региона Тесалия и общините Кардица и Волос след "Янос", са част от цялостно проучване, свързващо отделни проекти с цел справяне с наводненията като цяло или на части, в малък мащаб и неконтролируемо.

6. Ако оплакванията са верни, тогава регионът Тесалия или община Кардица (или съвместно) са се намесили в изграждането на язовир на река Карабали или другаде, за да защитят община Кардица от наводнения, въпреки че са знаели, че по този начин ще наводнят селата.

7. Ако в град Волос е работила помпената станция на старата пристанищна администрация, както и резервоарите за събиране на дъждовна вода и заустване на отпадъчни води в Неаполи, е допринесло за интензивността на наводнението.

8. Защо не е построен специален хидротехнически проект на моста ОСЕ на улица Пападиамантис, на река Крисидон, в град Волос, и ако този пропуск е причинил на Крисидон да прелее, причинявайки разрушаване на инфраструктурата и имуществото?

9. Защо се забавя завършването на проекта за язовир Енипеас във Фарсал, който според оценките трябва да защити района, така че три години след "Янос", когато критичното му етикетиране е актуализирано, той е във втората фаза на търга за проучване?

10. Ако от финансирането от приблизително 12 500 000 евро, получено от община Кардица за проекти за възстановяване на щети и защита от наводнения след "Янос", 60% са отпуснати за проекти "Витрина" и "чужди цели", а само останалите пари са отпуснати за проекти, свързани единствено с въздействието на "Янос" или предотвратяването на наводнения.

11. Ако респондентите са пристъпили към изграждане на демонстрационни проекти, а не към отстраняване на щетите на "Янос", към проекти за полагане на асфалт в райони, които не са били засегнати, и към сключване на договори с толкова високи отстъпки, които от самото начало са породили съмнения относно качеството и адекватността на проектите, в този случай се провежда и разследване на причините за изпълнители на съответните проекти.

Снимка: БГНЕС