В очакване на края на света

Духовните водачи на маите в Гватемала излязоха с декларация, в която формулират своите грижи и надежди за новата епоха.

21.12.2012 | 17:41
В очакване на края на света

Древните маи са наблюдавали съзвездията, движенията на слънцето, луната и звездите, анализирали сезоните, дължината на деня и нощта, топлината и студа, дъжда и сушата. След това дефинирали годината като съвкупност от 18 единици, състоящи се от по 20 дни. В края на всяка година имало пет свещени дни, предназначени за разсъждения върху миналото, настоящето и бъдещето. И годината в календара на маите продължавала точно 365 дни - колкото и в Григорианския календар.

В Гватемала маите и днес формират голяма част от населението. Те говорят свой собствен език, обработват земите си така, както са го правили техните предци и се борят за оцеляване в модерния глобализиран свят.

За древните маи годината е била част от много по-дълъг цикъл - бактун, който продължавал 400 години. 13-ият бактун приключва именно на 21 декември 2012. Той слага край на един определен период. След което се слага началото на нова епоха, свързвана от маите с настъпването на подобрения в техния живот и поминък. Социологът Вирхилио Алварес смята, че най-вече западните булевардни медии са отговорни за всички предизвикани вълнения около "края на света".

Духовните водачи на маите в Гватемала излязоха с декларация, в която формулират своите грижи и надежди за новата епоха. "Светът се вълнува от разрушаването на природата, последиците от климатичните промени и унищожаването на биологичното разнообразие. Над 80 процента от нашия народ живеят в бедност. Големите фирми окрадоха нашите планини, гори и реки. Те строят електроцентрали, добиват петрол и засаждат монокултури - ограбват нашите естествени богатства и нарушават нашите права, също както преди 400 години, когато е започнал 13-ият бактун", пише в декларацията.