Обществените поръчки си остават канал за злоупотреба с пари

2017 година е определена за високорискова от Агенцията за държавна финансова инспекция

09.06.2018 | 15:57 Редактор: Ивайло Николов
Обществените поръчки си остават канал за злоупотреба с пари

За поредна година дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки е определена като високорискова в отчета за 2017 година на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Проверени са 1138 обществени поръчки (8,9% от средногодишния брой на откритите) на обща стойност 1,26 млрд. лв. и при 39% от тях (на стойност 475 млн. лв.) са открити нарушения, пише в анализа на Зорница Славова от екипа на Института за пазарна икономика.

Точно толкова е и делът на поръчките с нарушения през 2016 година, при 41% през 2015 година и 38% през 2014 година.

Тоест, въпреки намеренията на последните правителства да се справят с корупцията и злоупотребите в публичното възлагане, както и цялостното пренаписване на Закона на обществените поръчки, това си остава канал за сериозна злоупотреба и неефективно харчене в огромни размери.

От 445 поръчки с нарушения около половината или 229 (20% от проверените) са със съществени нарушения, а другата половина, 216 (19% от проверените) – с процедурни. Именно първата група ясно показва дълбоко вкоренения порок на системата за обществени поръчки – неспазване на свободната конкуренция, равнопоставеността, публичността и прозрачността на процеса.

Те са на стойност от 164 млн. лв. и включват:

    – договаряне без обявление,
   
    – поставяне на условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите,
   
    – сключване на анекси, с които са изменяни цени, срокове и др.

Харченето в общините остава големият проблем. През 2017 година поръчките с нарушения в общините са 42% и са на стойност 337 млн. лева. Нещо повече, от стойността на всички поръчки с нарушения огромният процент е именно в общините – около три четвърти от стойността на поръчките с нарушения (337 млн. лв. в общините при 475 млн. лв. общо). Подобни констатации показват и проверките на Сметната палата.

Интересен е и фактът, че освен констатирането на поръчки с нарушения на стойност 475 млн. лв., по време на финансовите инспекции АДФИ е успяла да предотврати вреди в размер на 4,5 млн. лева, което показва ползата от навременния контрол.

Освен това от проверките се вижда, че 70% от сигналите за нарушения (общо 440), подадени от държавни органи (общо 88 или 20%) и от физически и юридически лица (общо 352 или 80%), са потвърдени при финансовата инспекция, което още веднъж показва надеждността на получената по този ред информация.

На базата на финансовите проверки АДФИ е съставила 23 акта срещу 39 длъжностни лица за вреди на стойност 1 093 418 лева. Би било добре, ако отчетът на Агенцията включваше и информация за наложените в предходни периоди глоби и санкции, както и развитията по поръчките, изпратени до прокуратурата.

От изводите в самия доклад излизат и необходимите първи стъпки към пресичане на злоупотребите при обществените поръчки – повече контрол, повече публичност и прозрачност и повече възможности за обжалване и подаване на сигнали за нарушения.

Четете още на INVESTOR.BG