Увеличават се таксите, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

Нова такса се въвежда и при искане за информация за банкови сметки при процедура за запор на банкови сметки с европейска заповед

02.05.2017 | 16:16 Редактор: Василена Василева
Увеличават се таксите, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

Буквално дни преди служебният кабинет "Герджиков" да отиде в историята, по предложение на правосъдното министерство са увеличени държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Услугите вече ще струват 50 лв., а не както досега – 40 лв., става явно от днешния брой на Държавен вестник.

Въвежда се и нова такса от 50 лв. в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Въпросната сума ще се плаща на правосъдното министерство за предоставяне на информация, необходима за започване на процедура за запор на банкови сметки с европейска заповед. Целта, според доклада на ведомството, е да се улесни трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела.

Юристите посочват, че наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава-членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга държава-членка.

В тези случаи е необходимо производството да бъде бързо и ефективно, поради което се налага определянето на единна точка за контакт, т.е. централизиран орган на национално ниво за получаване на искания за банкови сметки, който без забавяне да предприема необходимите действия и да предоставя исканата информация на запитващия съд, пише още в доклада на Министерство на правосъдието.

Нека припомним, че с промените в Закона за кредитните институции  от края на минлата година Министерството на правосъдието е включено сред органите по чл. 56а, ал. 3, които имат достъп до информацията от системата на Българската народна банка (БНБ) за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, във връзка със задълженията му като информационен орган.

Според служителите на Темида, въвеждането на новата такса ще даде възможност за допълнителни приходи в държавния бюджет, като същевременно ще се създадат възможности за кредитора за бързо запориране на средства по банкови сметки на длъжника.

"Функцията на информационен орган по чл. 14 от регламента е нова, включително и за Министерството на правосъдието, и с оглед на това е наложително в Тарифа №1 да се предвиди такса за предоставяне на съответната услуга. Промените в двете тарифи (и тази по ГПК) ще създадат необходимите нормативни предпоставки за ефективно прилагане на новия инструмент на ЕС, улесняващ трансграничното събиране на вземания, като същевременно ще се гарантира съразмерност и пропорционалност на таксите в двете тарифи, както и яснота относно техния размер", се посочва още в доклада за повишението на таксите.

Според юристите е необходимо уеднаквяване на таксата по чл. 15 и таксата по чл. 22, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, тъй като става дума за сходни по своята същност производства с международен елемент.

Още икономически новини можете да прочетете в Investor.bg