ДКЕВР откри процедура по отнемане на лиценза на ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про

Дружествата имат 7-дневен срок, в който да отстранят нарушенията, както и 14-дневен срок за писмени становища

19.03.2014 | 16:36 Редактор: Мариета Иванова
ДКЕВР откри процедура по отнемане на лиценза на ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) откри процедури за отнемане на лицензите на трите електроразпределителни дружества EVN, ЧЕЗ Електро България и Енерго-про продажби.

Това стана ясно след заседанието на енергийния регулатор, проведено днес.

Решението на енергийния регулатор идва, след като енергийният министър Драгомир Стойнев и ДКЕВР поставиха ултиматум на трите дружества да платят дълговете си към НЕК.

Дружествата имат 7-дневен срок, в който да отстранят нарушенията, както и 14-дневен срок за писмени становища.

На 7 април енергийният регулатор ще проведе открито заседание по производствата за отнемане на лицензите.
Според ДКЕВР неизплащането на дължимите суми „води до фактическо блокиране на цялостната дейност на НЕК и до невъзможност да извършва разплащания към производителите на електрическа енергия. По този начин реално е застрашена сигурността на доставките в енергийната система".

След извършени проверки по жалби на НЕК срещу EVN България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-про Продажби са установени извършени нарушения от страна на електроснабдителните дружества, пише в решението.

EVN България Електроснабдяване и Енерго-ПРО продажби извършват прихващане на свое вземане с насрещно задължение към Националната електрическа компания, като по този начин нарушават разпоредби на Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.

„ЧЕЗ Електро България“ АД задържа плащания към НЕК, като поставя условия за удовлетворяване на направени разходи за задължения към обществото, свързани с изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. По този начин „ЧЕЗ Електро България“ АД нарушава задълженията на издадената му лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия.

Действията на EVN България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-про продажби лишават НЕК от необходимите парични средства за осъществяване на лицензионната си дейност.

Към настоящия момент, по предоставена информация от НЕК, задълженията на трите електроснабдителни дружества са нараснали до 347, 6 млн. лв., от които:

EVN България Електроснабдяване дължи 216, 6 млн. лв.
ЧЕЗ Електро България дължи 67,3 млн. лв.
Енерго-про продажби дължи 63,7 млн. лв.