26 области без данък печалба

Над половината общини в България привличат инвеститори с освобождаване от корпоративния налог.

06.02.2013 | 14:11 Редактор: Ралица Пейчева
26 области без данък печалба

Вече в 26 области инвеститорите са освободени от данък печалба, показва справка в базата данни на Министерство на финансите. В регионите, в които безработицата надвишава с 35% средната за страната, се позволява подобен стимул. В списъка са Софийска област (без София-град), Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив, Плевен, Русе, Добрич, Кюстендил, Стара Загора, Сливен, Смолян и други. Освобождаването от корпоративен данък е в сила за 152 от общо 264 общини в страната.

Идеята местата с висока безработица да предлагат данъчни преференции на инвеститорите бе въведена още от правителството на НДСВ. Мнозина обаче се съмняват, че мярката има особен ефект. Нито финансовото министерство, нито Сдружението на общините успяха да ни предоставят справка колко предприемачи се възползват на практика от облекчението.

Някои експерти открито препоръчват вместо освобождаването от корпоративния налог държавата да предложи на инвеститорите намаляване на осигурителната и административната тежести.

Впрочем опрощаването на данъка-печалба не е съвсем безусловно – според Закона за корпоративното подоходно облагане спестените по този начин средства трябва да се отделят в резерв, да се инвестират в производството или да отиват във фонд работна заплата.

Само в осем области в България безработицата е по-ниска от средния показател за страната, съобщават от Агенцията по заетостта. Най-малко са незаетите в столицата – едва 3.6%, следват Габрово – 7.3%, Варна – 8.2%, и Бургас – 9.5%.