ЦИК: Изтича срокът за регистрация на агенциите, които ще правят проучвания в изборния ден

Партиите и коалициите могат да правят смяна на предложен от тях член в комисията

25.03.2023 | 11:22 Редактор: Михаела Димитрова
ЦИК: Изтича срокът за регистрация на агенциите, които ще правят проучвания в изборния ден

Днес в 17.00 часа изтича крайният срок, в който социологическите агенции подават в Централната избирателна комисия заявление за регистрация, а ЦИК регистрира тези от тях, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден.

Също днес – не по-късно от седем дни преди вота, партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия извън страната.

Централната избирателна комисия информира във връзка с множество запитвания, че след проведени консултации с участието на парламентарно представените формации и на Министерството на външните работи, ЦИК назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната и обяви незаетите места в тях, пише БНР.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс за попълване на вакантните позиции, ЦИК назначава лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства, от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Тези предложения може да се основават на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

След попълване по горепосочения ред на незаетите места в СИК извън страната ЦИК извършва промени в съставите единствено по предложения на министерство на външните работи и/или партиите и коалициите за предложените от тях членове. Съгласно приетата от Централната избирателна комисия хронограма до днес избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация.

Също до днес, когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR