Парното поевтинява с повече от 8% - каква цена ни очаква за природния газ?

Във Варна спадът на цената е с 3,74%

13.06.2024 | 14:43 Редактор: Искра Ангелова
Парното поевтинява с повече от 8% - каква цена ни очаква за природния газ?

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени от 1 юли 2024 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружествата от сектор "Топлоенергетика".

За "Топлофикация София" ЕАД предлаганата годишна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 128,25 лв./MWh, за "ЕВН Топлофикация" ЕАД – 127,19 лв./MWh, за "Топлофикация - Плевен" ЕАД – 90,02 лв./MWh,за "Топлофикация - Бургас" ЕАД - 81,79 лв./MWh, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 131,86 лв./MWh, "Топлофикация - Враца" ЕАД - 100,25 лв./MWh, "Топлофикация - ВТ" АД - 128,61 лв./MWh, "Топлофикация-Разград" ЕАД - 131,08 лв./MWh., "Топлофикация - Русе" АД - 93,22 лв. /MWh , "Топлофикация - Перник" АД - 107,59 лв./MWh, "Топлофикация - Сливен" АД - 93,34 лв. /MWh.

През следващата година средното намаление на цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна е 8,44%.

Със 7,02% по-малко се предвижда да заплащат потребителите на "Топлофикация София" ЕАД.

Със 7,81% се предлага да намалее цената за клиентите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД.

В Плевен предвиденото поевтиняване ще е с 7,14%, а най-голямо е намалението за "Топлофикация-Бургас" АД - с 14.09 на сто.

Във Варна спадът на цената е с 3,74%, във Враца - с 11.35%, във Велико Търново - 2,44%.

В Разград намалението е 9,94 %, в Русе - 11,70 %, в Перник - 7,20%, в Сливен - 10,41 %.

Средната прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1 юли 2024 - 30 юни 2025 г. е в размер на 63,56 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/.

На общественото обсъждане представителят на "Топлофикация-Разград" ЕАД посочи, че направените от дружеството възражения на откритото заседание не са отразени в проекта на решение и ще бъдат внесени писмено в законоустановения 14-дневен срок.

В отговор на възраженията на гражданина Ясен Цветанов, че "Топлофикация София" има около 199 млн. лева надвзети приходи в сравнение с предвидените от КЕВР, ръководителят на работната група на регулатора Пламен Младеновски посочи, че тези средства са приспаднати от премията за електрическа енергия, която дружеството ще получава от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за следващия регулаторен период.

"Ако това не беше направено премията нямаше да е в сегашния размер от 100,99 лв/МВч, а щеше да е с 265 лева по-висока", подчерта той.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното ценово решение на 30.06.2024 г., уточниха от КЕВР.

Снимка: БГНЕС