МОН даде важни указания за външното оценяване на четвъртокласниците

Децата трябва да покажат наученото чрез решаване на тест в рамките на 60 минути

26.05.2024 | 11:14 Редактор: Деси Николова
МОН даде важни указания за външното оценяване на четвъртокласниците

На 27 и 28 май ще се проведе национално външно оценяване  в края на 4 клас по български език и литература и по математика. В 1738 училища ще има изпит, като се очаква да се явят около 55 000 ученици. Ангажирани са 13 645 квестори.

Децата трябва да покажат наученото чрез решаване на тест в рамките на 60 минути. За учениците със специални образователни потребности времето за решаването на теста е 90 минути, т.е. с  30 минути повече. Изпитният вариант е еднакъв за всички ученици. Решаването на теста предполага отбелязване на избран верен отговор или записване на свободен отговор в отделна бланка. Тестът за НВО по математика  в края на IV съдържа 25 тестови задачи.

Тестът по български език съдържа 21 задачи, разпределени в 3 части. В първата има диктовка и 10 задачи с избираем отговор, тест за четене и тестови задачи и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. Втората част на теста се състои от текст за четене с разбиране и до 10 задачи към него – 4 задачи с избираем отговори 6 със свободен отговор.  Третата част на теста включва задача с творчески характер. Изисква се учениците да създадат кратък текст от 3 до 6 изречения с помощта на нагледна опора (в случая е серия от картини).

Оценките от националното външно оценяване в края на IV се изразяват в брой точки  и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.  Изпитите за НВО в 4 клас започват в 10 часа. Преди започването  на изпита учениците се настаняват в залата не по-късно от 9,45 часа. 

Всеки ученик трябва да носи  химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и чертожни инструменти. Ученик с нарушено зрение носи и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Нека учениците бъдат спокойни, да четат внимателно условието на всяка задача и да отбелязват верния върху индивидуалната бланка за отговори. На въпросите с избираем отговор в кръгчето със съответната буква вписва знака Х, а отговорите на въпросите със свободен отговор пише на предвиденото за това място.

Какви са намеренията ви за 9 юни?

Ще си почивам.
74%
Заминавам на почивка.
14%
Ще празнувам личен повод.
12%
Общо 828 гласа

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR