Габриел: Нужна е системна и последователна политика в борбата с домашното насилие

Всеки може да стане жертва, заяви министърът на външните работи

21.02.2024 | 18:05 Редактор: Толя Стоянова
Габриел: Нужна е системна и последователна политика в борбата с домашното насилие

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел председателства първото заседание на новосформирания Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие.

"Всеки може да стане жертва на домашно насилие. Много са и лицата на насилието. Заедно, като общество и институции, с ангажимент и конкретни мерки бихме могли да засилим борбата срещу домашното насилие. Нуждаем се от системна и последователна политика в борбата с домашното насилие и днес правим много важна крачка в тази посока", заяви Габриел.

Във формирането на подхода за определяне на последователна държавна политика срещу домашното насилие бяха идентифицирани няколко съществени проблема. Вицепремиерът открои по-важните: липса на ефективна защита и гаранция за опазване на живота, здравето и правата на лицата в риск. 

Националният съвет е създаден в изпълнение на Закона за защита от домашното насилие. Негови членове са министри, представители на съдебната власт, председатели на държавни агенции, както и неправителствени организации, осъществяващи дейност по превенция и защита от домашното насилие. На първото заседание бе представен Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Представена бе и информация за напредъка в работата по промяна на Правилника за прилагане на закона. Обсъдени бяха и приоритетни дейности на програми за превенция на домашното насилие и специализирани услуги за предоставяне на защита, помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие или в риск. Те ще бъдат част от Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за периода 2024-2026 г., която се предвижда да бъде приета от Министерския съвет през март.

"Ключовата дума на днешното заседание е превенцията. Важно е да откроим стъпките напред, добрите предложения и практики в отговор на предизвикателствата", заяви още заместник министър-председателят Мария Габриел.

Снимка: Министерство на външните работи