Сдружение ОЗП не подкрепя споразумението с правителството, протестите продължават

Те разпространиха исканията си

10.02.2024 | 08:33 Редактор: Искра Ангелова
Сдружение ОЗП не подкрепя споразумението с правителството, протестите продължават

Сдружение "Обединени земеделски производители" продължават с ефективни стачни действия до удовлетворяване на исканията ни от Министерството на земеделието и храните разписани в нашата декларация.

От СНЦ "Обединени земеделски производители" излязоха с декларация:

"Сдружение "Обединени земеделски производители" е самостоятелно обединение на фермери от всички сектори на селското стопанство в България. Нашата основна цел е да отстояваме интересите на над 1 000 земеделски производители в областите Перник, Кюстендил, Пловдив, Благоевград, Разград, София област и още много други, които въпреки административните и социално-икономически трудности продължават да произвеждат храна и да плащат данъци в нашата страна.

За съжаление, в последните няколко години извършването на земеделска дейност става все по-трудно и тежко. Липсата на адекватна национална политика в сектора, войната в Украйна, въвеждането на непосилни изисквания за екологосъобразно земеделско производство, което не кореспондира с реалните производствени техники, дават допълнителен тласък в посока сриване на българското земеделско производство.

Въпреки нееднократните искания от наша страна за провеждането на диалог с ръководството на Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите и всички останали отговорни институции - такъв не последва.

Сдружение "Обединени земеделски производители" не може да продължи да толерира такъв подход от страна на управляващите сектор "Земеделие" и в тази връзка обявява ефективни безсрочни протестни действия в горепосочените области, които ще започнат на 06 февруари 2024 г.

Протестните действия ще продължат, докато властта не удовлетвори следните наши искания:

1. Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, с който да бъде променена ал.4 на чл. 54 така, че да дава възможност за "Активен земеделски производител" да се считат и земеделски производители, които са създали своето стопанство в годината на заявяване.

2. Поемане на писмен ангажимент от страна на Министерство на земеделието и храните за срока на прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.  субсидиите, изплащани на площ/глава животно, да бъдат превеждани по сметките на земеделските производители в срок до 1 март на годината следваща годината на заявяване.

3. Промяна на ДЗЕС 6 с цел премахване на изискванията за обработка на терените с наклон над 10% в планинските и полупланински райони.

4. Промяна в законодателството с цел отпадане от 01 март 2024 г. на данъка върху земеделските субсидиите и за юридически лица така, както те отпаднаха за физическите лица.

5. Преразглеждане на всички проблемни заявления в резултат на извършените за година на заявяване 2023 проверки от системата за мониторигнг и контрол.

6. Промяна в Наредба 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита с цел премахване на лабораторните анализи, които абсолютно необосновано водят до ненужни финансови ангажименти за земеделските производители.

7. Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с цел премахване на възможността при подготовка на доброволните споразумения част от ползвателите необосновано да откажат тяхното подписване.

8. Промяна в Наредба 5 от 03 февруари 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита с цел осигуряване от страна на Министерство на земеделието и храните на възможност проверките на земеделската техника да се извършва веднъж в годината в общинските служби земеделие, а не само в двата центъра в гр. Пловдив и гр. Русе.

9. Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закон за подпомагане на земеделските производители и по-специално на параграф 33 от Преходните  и заключителните разпоредби към закона, като се даде възможност на кандидатите и бенефициентите да могат да подадат до Държавен фонд "Земеделие" заявление за подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис за кампании 2025 и 2026.

10. Извършване на промяна в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. с цел промяна на ставките и бюджета за подпомагане на земеделието в планинските и полупланинските райони.

11. Разработване на инструменти за управление на риска с цел компенсиране на земеделските производители при щети, причинени от природни бедствия и пазарни сътресения.

В допълнение към тези наши искания Сдружение "Обединени земеделски производители" подкрепя всички разумни искания и на всички останали браншови организации. В тази връзка призоваваме към обединение на сектор земеделие по начина, по който това стана по време на протестите септември 2023 г.

Сдружение "Обединени земеделски производители" остава на разположение при евентуално желание от страна на Министерство на земеделието за среща и обсъждане на нашите искания".

Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR