НЗОК ще заплаща лекарства за лечение на рак на млечната жлеза при мъжете

Става въпрос за продуктите, прилагани единствено в извънболнична помощ

02.01.2024 | 10:01 Редактор: Толя Стоянова
НЗОК ще заплаща лекарства за лечение на рак на млечната жлеза при мъжете

Съгласно действащата нормативна уредба, НЗОК заплаща на лица със злокачествени заболявания на млечна жлеза хормонална терапия с лекарствени продукти, включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Става въпрос за лекарствените продукти, прилагани единствено в извънболнична помощ. Тези продукти се предписват с протокол и се отпускат за домашно лечение на територията на страната след извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). С електронен протокол се предписват лекарствени продукти според терапевтичните показания, вписани в кратките им характеристики. 

Лекарствените продукти с международно непатентно наименование Fulvestrant са включени в Приложение №1 на ПЛС, но в кратките им характеристики е посочено, че се прилагат само при постменoпаузални жени. Именно това е и основанието Комисията за експертизи по чл. 78, т. 2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК да отказва предписване на лекарствения продукт на мъже с диагноза карцином на млечната жлеза. Към момента мъже със злокачествени заболявания на млечната жлеза могат да получат хормонална терапия с други лекарствени продукти от групата на ароматазните инхибитори и LHRH-агонисти, които са включени в Приложение №1 на ПЛС и които са показани за прилагане и при мъже според кратката характеристика на продукта.

При необходимост от парентерална хормонална терапия при диагноза карцином на гърда при мъже НЗОК ще осигури заплащането, като за целта в Списъка с лекарствени продукти, заплащани извън стойността на клиничните пътеки в болничната медицинска помощ, включително Fulvestrant, трябва да бъдат заявени от Притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) за заплащане, прилагани в болничната медицинска помощ. По този начин заплащането на лекарствените продукти ще се извършва съгласно Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания" и клинични пътеки  № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2  и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати, в сила от 01.01.2024 г. На основание чл. 56, т. 2 от ЗЗО лекарите, работещи в лечебните заведения, вече ще могат да предписват тези лекарствени продукти по утвърдените фармакотерапевтични ръководства.

Лекарственият продукт с INN Fulvestrant също ще бъде включен в този списък и ще се заплаща само за лица от мъжки пол с карцином на млечната жлеза.
Това предложение е съгласувано с експерти от научното дружество по медицинска онкология. НЗОК осведоми първия пациент, който ще получи лечението си, за предстоящите стъпки, осигурени от институцията.

Снимка: БГНЕС