Изключително тревожно: Птиците в земеделските земи намаляват драстично

Една от причините е интензивното ползване на пестициди и хербициди

24.10.2023 | 09:30 Редактор: Искра Ангелова
Изключително тревожно: Птиците в земеделските земи намаляват драстично

От всички оценени видове птиците в земеделските земи намаляват с най-значими темпове. През 2023 г. са достигнали до -42% от 2005 година досега, като тази година се наблюдава спад с допълнителни 5% спрямо предходната. Причините за спада в птичите популации се дължи на продължаващата интензификация на земеделието, като разораване на затревени площи, премахване на храсти, интензивното ползване на пестициди и хербициди.

Сред най-значимо намаляващите видове са пъдпъдъкът (-77%), черноглавата овесарка (-76%), сивата овесарка (-67%), обикновената кукувица (-60%), полската чучулига (-52%) и домашното врабче (-52%).

Сред видовете с нарастваща тенденция са фазанът (192 %), гривякът (475 %) и голямото белогушо коприварче (204 %). Със стабилна категория на тенденция са славеят, сойката, свраката, косът и обикновената чинка, пояснява БНР.

Оценката се базира на 279 места за мониторинг. Те обхващат цялата страна и са посетени от стотици доброволци в периода на проучването.

Снимка: Pixabay