4,4% е безработицата у нас, изумителен брой хора не работят

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1,6%

19.05.2023 | 11:15 Редактор: Тодор Петров
4,4% е безработицата у нас, изумителен брой хора не работят

Коефициентът на безработица е 4.4%, или с 0.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.4%. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 43.6 хил., или 4.1% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработните лица през първото тримесечие на 2023 г. са 134.9 хил., от които 72.8 хил. (54.0%) са мъже и 62.1 хил. (46.0%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица намалява с 8.7 хил., или с 6.1%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта и достига 4.4%, съответно 4.5% за мъжете и 4.3% за жените.

От всички безработни лица 12.4% са с висше, 57.7% - със средно, и 30.0% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше, 4.5% за средно и 13.3% за основно и по-ниско образование. 

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2023 г. е 2 928 млн. - 1 545.5 млн. мъже и 1 382.5 млн. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.1%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%, като при мъжете е 59.1%, а при жените - 47.8%. 

През първото тримесечие на 2023 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1 905.3 млн., или 65.1%, в индустрията - 871.4 хил. (29.8%), а 151.3 хил. (5.2%) - в селското, горското и рибното стопанство. 

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 819.9 млн., като коефициентът на заетост е 70.4% (73.5% за мъжете и 67.3% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.8% (40.6% за мъжете и 34.9% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.9%, съответно 79.4% за мъжете и 72.4% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент се увеличава с 2.0 процентни пункта, с 1.8 процентни пункта при мъжете и 2.3 процентни пункта при жените. 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 620.3 хил., или 69.2% от населението в същата възрастова група (74.3% от мъжете и 64.4% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.1 процентни пункта.

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на
възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 2 446.8 млн., от които 996.7 хил. (40.7%) са мъже и 1 450.0 млн. (59.3%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 051.4 млн. (464.2 хил. мъже и 587.2 хил. жени) и представляват 26.3% от населението в същата възрастова група.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR