Студентите ще заплащат средно по 1050 лв. такса за обучение

За кандидатстване във ВУЗ ще се плащат 50 лв.

26.04.2023 | 13:10 Редактор: Юлиан Христов
Студентите ще заплащат средно по 1050 лв. такса за обучение

Средният размер на таксата за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв., реши правителството. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. 

"При изготвянето на предложението, което внесохме в Министерски съвет, сме се съобразили изцяло с предложенията на държавните висши училища", каза пред медиите министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов.

По думите му при 22 държавни висши училища размерът на таксите за обучение се увеличава от 50 до 300 лв., а в 11 – таксите се запазват.

За специалностите от област "Педагогически науки" средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за "Хуманитарни науки" - 750 лв., за "Социални, стопански и правни науки" – 900 лв. 

Студентите в специалностите от областите "Природни науки", "Математика и информатика" и "Технически науки" ще заплащат средно 870 лв., тези от "Аграрни науки и ветеринарна медицина" - 1000 лв., "Здравеопазване и спорт" – 1100 лв., "Изкуства" – 1450 лв. 

Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища е в размер на 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR.