ВАС даде "зелена светлина" за оборудването на лабораторията на БАБХ на "Капитан Андреево'

Решението е окончателно

27.03.2023 | 15:33 Редактор: Петя Кръстева
ВАС даде

Върховният административен съд отмени определение на Комисията за защита на конкуренцията от 2 март 2023 г. С него антимонополният орган е наложил временна мярка "спиране на процедурата" за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на техническо оборудване за дейността на Централната лаборатория за химични запитвания и контрол (ЦЛХИК) като национална референтна лаборатория.

Процедурата през КЗК е блокирана по жалба на "Интерпред Еврологистик" ЕООД. ВАС обаче оставя без уважение като неоснователно искането на дружеството за налагане на временна мярка "спиране на процедурата".

Обществената поръчка е била открита на 18 януари 2023 г. с решение на директора на ЦЛХИК. Лабораторията е към Българската агенция по безопасност на храните и в нея се извършват и изследвания на пробите от ГКПП "Капитан Андреево". Върховните магистрати приемат, че изложените от възложителя (ЦЛХИК) съображения пред КЗК, както и приложените доказателства обосновават превес на обществения интерес от продължаването на процедурата по възлагане на обществената поръчка. Антимонополната комисия е следвало да съобрази, че отрицателните последици от всички интереси, които могат да бъдат увредени – включително интересите, свързани с отбраната и сигурността, превишават ползите от налагането на временната мярка.

Определението на КЗК е постановено в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, тъй като не са отчетени принципите на спешност и неотложност. ЕК изисква от страната ни да докаже, че лабораториите за изпитване имат подходящо оборудване за контрол на остатъчните вещества от пестициди, митотоксини и остатъци от ветеринарномедицински продукти.

Решението е окончателно.

Снимка: БГНЕС