Финализираха процедурата за разширяване на газохранилището в Чирен

В България и региона има все по-засилваща се необходимост от допълнителен капацитет за съхраняване на природен газ

23.03.2023 | 15:05 Редактор: Елеонора Танева
Финализираха процедурата за разширяване на газохранилището в Чирен

"Булгартрансгаз" ЕАД финализира процедурите за проектиране, доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за разширението на ПГХ "Чирен".

След влизане в сила на решението, ДЗЗД „ЧИРЕН ДРИЛИНГ 2022“ уведоми "Булгартрансгаз" ЕАД, че дружеството отказва да сключи договор за възлагане на обществената поръчка, поради обективна невъзможност за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката в срока определен в проекта на договор.

От "Булгартрансгаз" ЕАД уточняват, че предвид стратегическото значение на проекта за подобряване на енергийната сигурност за страната и региона, обезпечаване непрекъснатостта и сигурността на газовите доставки и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ, на 22 март е издадено мотивирано решение, с което за изпълнител на обществената поръчка е определен вторият класиран участник - ДЗЗД "ЕКЗАЛО ДРИЛИНГ ЧИРЕН".

От дружеството посочват, че в България и региона е налице все по-засилваща се необходимост от допълнителен капацитет за съхраняване на природен газ.

"Повишаването на значимостта на разширението на капацитета на ПГХ "Чирен", се обуславя и от спирането на доставките от Руската Федерация до различни Европейски страни. Набавянето на необходимите на страната ни обеми природен газ от алтернативни източници, включително и втечнен природен газ, повиши многократно нуждата от разширение на газовото хранилище с цел повишаване на запасите и обезпечаването на енергийния газов сектор", посочват от "Булгартрансгаз" ЕАД.

Как се справяте с все по-високите цени на храните?

Купувам по-малко количество храна, но държа на качеството.
21%
Все по-рядко посещавам заведения, храня се почти изцяло вкъщи.
35%
Лишавам се от дрехи и културни мероприятия, за да не правя компромис с храната.
19%
Не се лишавам от нищо в магазина, но следя повече промоционалните цени.
21%
Разликата в цените не се усеща от домакинството ни, имаме високи доходи.
4%
Общо 1000 гласа

Снимка: БГНЕС