Притеснителен доклад на МФ за финансовото състояние на България

"Съществува риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото", сигнализира Росица Велкова

15.03.2023 | 13:09 Редактор: Искра Ангелова
Притеснителен доклад на МФ за финансовото състояние на България

Да отпадне преференциалното ДДС, с изключение на хляба, брашното и детските храни. Това предвижда проектобюджетът на Министерството на финансите. Заложен е 3% дефицит. В документа се предвижда въвеждане на еднократна солидарна вноска - данък печалба, за втората половина на годината, 100 процента дивидент за всички предприятия, увеличение на тол такси и акцизи.

Министър Росица Велкова уточни параметрите на извънреден брифинг. Тя посочи, че сме изправени пред сериозен проблем за поддържането на фискалната стабилност.

Съществува риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото. За неопределено време се налага отлагане на присъединяването ни към Еврозоната. Може да се наложи взимането на заем от МВФ, за да се спаси фискалната стабилност. 

Това са само част от сериозните проблеми пред, които е изправена страната ни, които съдържат в доклад на министъра на финансите.

"Разработените от Министерството на финансите разчети показват, че при запазване действието на приетите през 2022 г. политики и отразяване на фискалните ефекти от влезли в сила нормативни актове, предопределящи приходите и разходите, целогодишният ефект за 2023 г. предполага значително влошаване на бюджетното салдо на сектор "Държавно управление" в размер на 6,9 на сто от БВП, за което Министерството на финансите сигнализира още през месец август миналата година", алармира министърът на финансите и добавя, че това е резултат от политическите мерки, взети от последните няколко Народни събрания, предава БГНЕС.

Тя подчертава, че в резултат на мерките, които бяха предприети от 47 Народно събрание, което излъчи правителството с премиер Кирил Петков и финансов министър Асен Василев,

"Целогодишният ефект от прилагането на тези политики и изместването на нереализираните инвестиционни разходи водят до значително увеличаване на разходите по бюджета за 2023 г. и в средносрочен план дефицитите са отново в порядъка на 6-7 % от БВП", допълва тя.

При тези параметри, без предприемане на консолидиращи мерки, се очертават следните рискове:

1. Сериозно се влошава в средносрочен план поддържаната фискална устойчивост;

2. Променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения и липса на гъвкавост за отпадане на действащи и реализиране на нови политики и програми;

3. Увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит още на база на прогнози за нарушаване на фискалните правила, което поражда задължения за предприемане на незабавни, коригиращи мерки, неизпълнението на които може да доведе до санкции от ЕК, в т.ч. и спиране на ЕС плащания;

4. Отлагане за неопределено време присъединяването на страната към Еврозоната или поставяне на условия за промяна на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото;

5. Вероятност от влошаване на кредитния рейтинг на страната;

6. Повишаване цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетните разходи, както и ще доведе до значително повишаване на лихвените разходи за обслужване на дълга. При този сценарий може да се наложи страната ни да ползва заем от МВФ, който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условие за предоставянето на заема;

7. При запазване на очертаните негативни тенденции за дефицита се увеличава възможността с ускорени темпове да се приближим до горните граници на дълговия критерий от 60 % от БВП.

"За преодоляване на тези рискове правителството следва да положи всички усилия за придържане към цифровите фискални правила и ограничения по ЗПФ, съответно да предложи постоянни консолидационни приходни и разходни мерки за достигане на целевите нива на дефицита за периода 2023-2026 година", заявява финансовият министър Росица Велкова-Желева.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR


3
3 rate up comment rate down comment 0
анонимен
преди 1 година
В България има множество нищоправещи. Кадастър, агенция по вписванията, горско, общинска служба земеделие, областна администрация, общинска администрация всичко това прави една и съща дейност и си придават важност. Само да се обединят и ето ви едно спестени най-малко 500 милиона на година от заплати, поддръжки и т.н. Сигнализирай за неуместен коментар
2
2 rate up comment rate down comment 0
аз
преди 1 година
Съкратете и дигитализирайте държавната администрация! Къде отидоха 11-те милиона за дигитализация, която ръководеше г.н Томислав Дончев? Защо никой не търси и не изземва откраднатите пари в последното десетилетие?!?! До кога ще плащаме хората, които работим? Сигнализирай за неуместен коментар
1
2 rate up comment rate down comment 0
нажица като в Конго
преди 1 година
Защо не се изземват свръхпечалбите на частните дружества ( на ВЕИ, например), както направиха в някои страни в ЕС? Вместо това, държавата вече повече от година им "налива" помощи за скъпия ток!? До кога ще растат неконтролируемо заплатите на висшата администрация, депутатите, държавните чиновници и директори, назначавани по партиен признак? Кой ще компенсира ниските заплати, които за една кодина се обезцениха с над 20%? Сигнализирай за неуместен коментар