Завършилите ВУЗФ са сред най-високоплатените специалисти в сектор "Икономика" в България за 2022 г.

Новата Рейтингова система на висшите училища в България подрежда ВУЗФ сред 4-те най-добри университета в направление "Икономика"

15.11.2022 | 14:15 Редактор: Петя Кръстева
Завършилите ВУЗФ са сред най-високоплатените специалисти в сектор

За поредна година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) продължава да заема едно от водещите места сред най-добрите университети в направление "Икономика". Това сочат данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година.

Всяка година класацията подрежда всички висши училища в България по професионални направления на базата на различни показатели, сред които учебен процес, научна дейност, учебна среда, реализация на завършилите на пазара на труда, облагаем доход на завършилите, ниво на безработица сред дипломантите на различните висши училища и др.

В направление "Икономика" ВУЗФ запазва позициите си и отново е класирано на четвърто място. Данните показват, че през последната година облагаемият доход на завършилите ВУЗФ се е увеличил от 2 627 лв. до 2 956 лв., което прави дипломантите на висшето училище сред най-високоплатените специалисти в направление "Икономика". Така бизнес университетът се нарежда на трето място в класацията по този показател.

Класацията показва още, че завършилите ВУЗФ успяват да се реализират още по-добре на пазара на труда, а коефициентът на безработица сред дипломантите във висшето училище е сред най-ниските спрямо тези на другите университети в страната - 1,67%. Процентът на приложение на придобитото висше образование на пазара на труда и реализация по призвание на дипломантите на ВУЗФ се запазва изключително висок – 67,7%, което отрежда на висшето училище трето място по този показател.

И тази година в топ 5 на Рейтинговата система на висшите училища в България в направление "Икономика" влизат само две частни висши училища – ВУЗФ и Американският университет в Благоевград.

ВУЗФ е сред малкото университети в България, които всяка година предлагат обучение в нови и модерни специалности, отговарящи на нуждите на бизнеса и пазара на труда. От академичната 2022/2023 година студентите във всички специалности във ВУЗФ придобиват знания и умения в сферата на личните финанси, финансовите технологии и кръговата икономика. Обучението във финтех направлението се реализира съвместно с Българската финтех асоциация.

Стремежът на университета е непрекъснато да повишава качеството на обучението и удовлетвореността на своите студенти чрез внедряване на модерни, иновативни и високотехнологични форми и методи на преподаване и предоставяне на електронни административни услуги, които го издигат до водещ бизнес университет в България.

Ранният прием за бакалаври за новата академична 2023/2024 година вече е отворен. Той ще се осъществява само с препоръка от учител и всеки, който желае да си запази място във ВУЗФ може да го направи до 31 януари 2023 г. при преференциални условия.