"Топлофикация София" погасила над 543 млн. лв. задължения към "Булгаргаз"

Дружеството е предприело предоговаряне на дълговата експозиция към БЕХ ЕАД

04.10.2022 | 16:10 Редактор: Петя Кръстева

От 1.01.2022 г. до 28.09.2022 г. "Топлофикация София" е погасила просрочени задължения към "Булгаргаз" в общ размер над 543 млн. лв.  

Към 31.08.2022 г. текущите задължения на дружеството са на стойност над 349 млн. лв. Това се посочва в писмо на ръководството на "Топлофикация София" ЕАД до КЕВР в отговор на дадените от регулатора задължителни предписания след извършената извънредна проверка на дружеството във връзка с високата му задлъжнялост за извършени доставки на природен газ.   

"Топлофикация София" е изготвила три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към "Булгаргаз" до края на регулаторния период – юни 2023 г. Те са на база на прогнозните входящи и изходящи парични потоци при следните основни параметри и допускания - запазване на цената на топлинната енергия в размер на 137,82 лв./МВч за целия регулаторен период;  запазване на премията за ВЕКП в размер на 785,82 лв./МВч за периода ; средна цена на квотите за въглеродни емисии в размер на 91,30 евро/тон; прогнозна борсова цена на електрическата енергия по тримесечия - четвърто тримесечие 2022г. - 660 лв./МВч, първо тримесечие 2023 г.– 680 лв./МВч, второ тримесечие 2023 г. - 550 лв./МВч. , средна цена на природния газ в размер на 247,97 лв./МВч за четвърто тримесечие на 2022 г., 220 лв./МВч за първо тримесечие на 2023 г. и 180 лв./МВч. за второто тримесечие на 2023 г.

С цел намиране на устойчиво решение "Топлофикация София" е предприела действия по предоговаряне на дълговата експозиция към БЕХ ЕАД и обслужване на текущите задължения към "Булгаргаз" ЕАД.  През месец август и септември 2022 г. са подписани няколко тристранни споразумения между дружеството, БЕХ и ФСЕС, с които се предвижда 20% от постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ ЕАД. По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв.  

С друго подписано споразумение с БЕХ "Топлофикация София" се задължава до 31.03.2029 г. да изплати неуредени задължения към Холдинга в размер на 333,5 млн. лв., произтичащи от Договори за цесия между "Булгаргаз" и БЕХ. Така "Топлофикация София" ще намали с 12,9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга към Холдинга.

С подписаното на 14.09.2022 г. трето тристранно споразумение между "Топлофикация София",  БЕХ и "Булгаргаз" се предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от ФСЕС за регулаторния период 1.07.2022 г. -30.06.2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. 

Общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК