Регионалното министерство ще реорганизира движението по пътищата

В новата наредба са отстранени допуснатите пропуски, свързани с обхвата и съдържанието на видовете планове и проекти

20.08.2022 | 09:52 Редактор: Петя Кръстева
Регионалното министерство ще реорганизира движението по пътищата

С проект на нова наредба Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) преразглежда реда на организацията на движението по пътищата за обществено ползване. Това ще допринесе за повишаване на безопасността и сигурността на всички участници в движението, съобщават от ресорното ведомство.

В новата наредба са отстранени допуснатите пропуски, свързани с обхвата и съдържанието на видовете планове и проекти за организация на движението, реда за възлагане, изработване и приемане на плановете и проектите за организация на движението, както и с обхвата на специфична изходна информация, която възложителят следва да предостави за проектиране на плановете и проектите. Ще се отстранят и несъответствия с разпоредби на наредбите за проектиране на пътища и за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

В проекта на нормативния документ са определени редът и условията за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване. Подробно са разписани правила за подготовка, одобряване, съгласуване и прилагане на плановете и проектите за организиране на движението по пътищата от органите по реда на Закона за устройство на територията, както и на Министерство на вътрешните работи, съгласно техните компетенции. Определени са критерии и срок за актуализация на плановете и проектите.

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК