Правосъдният министър иска образуване на дисциплинарно производство срещу Гешев

Писмото е изпратено до ВСС

09.12.2021 | 14:37 Редактор: Искра Ангелова
Правосъдният министър иска образуване на дисциплинарно производство срещу Гешев

Министърът на правосъдието Иван Демерджиев предложи да се образува дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев за допуснати дисциплинарни нарушения. Писмото с предложението е изпратено до членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Причината е отказът на прокуратурата на два пъти да предостави поисканата от Министерството на правосъдието информация във връзка с прилагането на закон, касаещ т.нар. случайно разпределение на дела.

През изминалите месеци в медиите се появиха информации за пропуски,  нарушения и разнопосочна практика във връзка с разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт. По този повод, с писмо на министъра на правосъдието, адресирано  до председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, главния прокурор, административните ръководители на Върховна административна прокуратура и на апелативните прокуратури бе поискана информация относно приетите от съответните административни ръководители вътрешно-ведомствени актове, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор, както и  приетите вътрешни правила за сформиране на съдебни състави и екипи за разследване на случаен и определен избор. 

Първото писмо до Иван Гешев, с което беше отправена молба за предоставяне на посочената информация, е изпратено на 20 август т.г. Седем дни по-късно, с  писмо, подписано от  Пламена Цветанова - заместник на главния прокурор, от министъра на правосъдието е поискано да бъде уточнено в изпълнение на коя от дейностите на Министерството на правосъдието или по коя от определените насоки на взаимодействие с органите на съдебната власт, е направено искането за предоставяне на вътрешно-ведомствени актове на прокуратурата, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор. 

В отговор на това на 15 септември е изпратено второ писмо до прокуратурата. В него е пояснено, че информацията е поискана във връзка с упражняване на предвидените в закона правомощия на министъра на правосъдието и по повод становище на прокуратурата, и в частност на главния прокурор, че съществуват сериозни съмнения за манипулация на ползваната в съдилищната система за случайно разпределение на делата. Информация от прокуратурата отново не е предоставена.

На 7 декември министърът на правосъдието изпраща писма до прокуратурата, до  ВСС, председателите на  ВКС, ВАС, апелативни съдилища, СГС и СРС, с което е представен направеният от Министерството на правосъдието преглед на прилагането на принципа на случаен подбор при разпределението на делата по предоставените данни от съдилищата. В него изрично е посочено, че само прокуратурата не се е отзовала на двете отправени покани за представяне на данни.

На 9 декември с писмо, подписано от Пламена Цветанова, на Министерството на правосъдието са представени действащите към момента правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в прокуратурата. Информацията не е пълна. Няма и изтъкната обоснована причина, поради която правилата се представят едва през месец декември, като същите са изискани с писмо от месец август. 

В предложението си до прокурорската колегия ва ВСС министърът на правосъдието посочва, че с действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изисквания от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ).

Констатираните дисциплинарни нарушения на правилата на професионалната етика по своята същност имат за последица и накърняване престижа на съдебната власт. Министърът на правосъдието предлага още да се образува дисциплинарно производство и срещу Пламена Цветанова за допуснати дисциплинарни нарушения, като ѝ се наложи съответното на тежестта на нарушенията дисциплинарно наказание.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК