Над 1,6 млн. българи са под прага на бедност

Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование

28.04.2021 | 15:46 Редактор: Жаклина Иванова
 Над 1,6 млн. българи са под прага на бедност

През 2020 г. линията на бедност общо за България e 451 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на показателя под прага на бедност са били над 1,6 милиона българи, или 23,8% от населението на страната. Това показват данните на Националния статистически институт в изследването на индикаторите за бедност и социално включване за миналата година.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 9,2%, а относителният дял на бедното население нараства с 1,2 процентни пункта.

Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23,8 до 29,9%, или с 6,1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41,7%, или със 17,9 процентни пункта. 

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За периода на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (61,1% за 2020 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 12,3 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени, пише в анализа.

През миналата година делът на бедните сред заетите лица във възрастовата група 18 - 64 години нараства спрямо предходната година с 0,7 процентни пункта до 9,7%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е четири пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.

Образователното равнище също оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование - 65,7%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява два пъти за лицата с основно образование и над осем пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 2,4%.

Четете повече по темата в investor.bg.

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК