Завършват първия у нас Център по растителна системна биология

Той се намира в Пловдив и ще бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона

13.11.2020 | 09:11 Редактор: Ивет Арабова

В Пловдив се изгражда първият и единствен Център в България по растителна системна биология и биотехнологии. Неговото осъществяване е по проект "PlantaSYST", чиято цел е превръщането на фундаменталните научни изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България. Бюджетът е от близо 30 млн. лева.

"Идеята е това да бъде център за върхови постижения в системната технология и биотехнология. Нещата, с които се занимаваме, са фундаментална наука в области като развитие на растенията, биоинформатика, клетъчна биотехнология", обясни доц. Цанко Гечев от Центъра по растителна системна биология в Пловдив.

Центърът по растителна системна биология и биотехнологии ще бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона и ще има водеща роля в обучението на ново поколение изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнологии. 

Новосъздаденият център за върхови постижения ще повиши значително научно-изследователския потенциал на България и ще стимулира развитието на научния и икономическия потенциал на Пловдив и региона.

Не на последно място ще осигури работно място на български и чуждестранни висококвалифицирани специалисти, както и тяхното бъдещо развитие. Центърът ще изгради устойчиви взаимовръзки в зони, които са обект на иновационната стратегия за интелигентна специализация на България. В рамките на проекта ще се разработят висококачествени научни изследвания в области като молекулярна биология, генетика, функционална геномика, метаболомика и биоинформатика.

Вижте повече в репортажа.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК