Историите ON AIR

Неделя от 18:00 часа
още

Историите ON AIR: #Транспонтирай се към Европа

В Римската империя едни от най-важните военни инженерни инфраструктурни обекти са пътищата

23.04.2023 | 19:00 Редактор: Михаела Димитрова

В Римската империя едни от най-важните военни инженерни инфраструктурни обекти са пътищата. Те са строени с изумителна скорост от легионерите. Цивилни не участват в изграждането им, но след това по тях освен войници се придвижват търговци и обикновени пътници. Казват, че римските пътища са най-дълго оцелелите строежи. За 500 години мрежата им обхващаща голяма територия от Европа и Северна Африка и достига 80 хиляди километра. Днес много от трасета, които са прокарали римляните продължават да се използват, но вече са модернизирани и уширени. У нас част от магистралите "Тракия" и "Марица" също вървят по стария римски път Виа Диагоналис.

Един от основополагащите принципи на Европейския съюз е – свободно движение на хора, стоки и капитали. А за да се случи това, са необходими пътища. Два структурни фонда финансират изграждането им. В далечната 1975 година е създаден първият – Европейски фонд за регионално развитие. Парите от него и до днес се инвестират в изоставащи региони, за да се намалят различията. Много от проектите са свързани с пътната инфраструктура. През 1992 година е учреден Кохезионния фонд, който е насочен към държави-членки с Брутен вътрешен продукт по-малък от средния за общността.

Средства от него също отиват за строителство и ремонт на пътища. Като член на Европейския съюз България получи достъп и до двата финансови инструмента. Сума определена за страната ни в първите два програмни периода – от 2007 до 2020 година е над 3,6 млрд. евро, с които са финансирани проекти по Оператинвна програма "Транспорт".

Гледайте видеото с целия разговор.