Тета метод

Чрез него се научаваме да проникваме в нивата на нашето подсъзнание

30.04.2019 | 13:40 Редактор: Димана Мирчева
Тета метод

Тета лечение е метод, чрез който се научаваме да проникваме в нивата на нашето подсъзнание. Там се съхраняват спомените, чувствата и усещанията ни, които управляват нагласите, убежденията и нашето поведение. Там ще намерим причините за проблемите си, а така също и пътеките за преодоляването им. Името на метода произлиза от мозъчната честота Тета. Тя варира от 4 до 7 трептения в секунда. Това състояние на мозъка се наблюдава при заспиване, сънуване и при много дълбока релаксация. При нас е специалистът Катина Груева.