В Парагарф 22 ли попада производителността у нас

04.11.2014 | 14:34 Редактор: Мариета Иванова
В Парагарф 22 ли попада производителността у нас

В консуматорското общество, в което живеем, мисленето се определя от потребителски термини като разходи- приходи, купувам-продавам, плащам- печеля-губя, (не) притежавам, бърза печалба и т.н.  Именно бързата печалба е ключова цел на голяма част от бизнеса у нас.

В същото време, един от основните уроци на икономическата и финансова криза от последните години е, че бързите ръстове от годините преди това в редица сектори са вече история. Друга важна поука е, че от ключово значение за успеха в новите бизнес реалности е адаптивността на компанията и служителите й.

Производителността на служителите, от една страна, зависи от вътрешни и зависещи в голяма степен от отделната личност фактори като мотивация и ангажираност с целите на компанията. От друга, значение има и самото формулиране на целите и задачите и подбора на средствата за реализацията им или изпълнението на бизнес плановете. Тук критична роля имат формулирането на краткосрочни и дългосрочни цели, вземането на решенията на висшия мениджмънт

Още по темата

и планирането, изборът на пазар и т.н.

За определени сектори производителността е по-висока и резултатите по-бързо стават видими. При други- процесът е по-бавен. Например, резултатите в сектора на търговията би следвало да стават бързо видими, разбира се, в зависимост от тъгуваната стока.

По данни на НСИ през второто тримесечие на 2014 секторът на „търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети“ е вторият с най-много заети лица – 514 хиляди, след преработващата промишленост, където работят 583 хиляди души за цитирания период. На трето място се нарежда секторът на държавното управление с 227 хиляди заети лица, докато в административни и спомагателни дейности работят 104 хиляди души.

Вече няколко поредни години износът на суровини или продуктът на добивната промишленост е сред двигателите на икономически растеж в страната.

Още по темата

В условия на политическа несигурност и неработеща администрация при прехода между правителствата обаче, надеждите за свежи пари са насочени към еврофондовете. В този смисъл разпределянето на обществени поръчки се оказва от ключово значение за производителността в редица компании, наред с извършваната дейност от служителите.

При високата заетост в сектора на търговията с автомобили и източника на средства- обществени поръчки, напълно естествено идва информацията за обществената поръчка за над 3.6 млн. лв. за закупуването на 84 автомобила на ДАНС, средствата, от които са били одобрени  в последните дни на кабинета „Орешарски“.

Числеността на заетите в сектора на селското, горско и рибно стопанство също е над 220 хиляди, докато в добивната промишленост работят 25 хиляди души. При селското стопанство производителността е висока предимно при големите стопанства.

В този смисъл в Параграф 22 ли попадат експертните заключения, че производителността у нас като цяло е ниска. Или по-скоро става въпрос за неефективно насочване на усилия, неправилно подбрани пазари или грешно заложени цели към сектори с ниска продуктивност.

Или защо при численост от 220 хиляди в държавното управление бизнесът като цяло продължава да негодува срещу административните тежести върху дейността си. Или може би  връзката е пряка – голям щат за извършване на много административни процедури. И отново- в Параграф 22 ли попада производителността у нас при условие, че проучване на Aon Hewitt от средата на 2014 показва, че ангажираността на служителите с целите на компанията в България е над

Още по темата

средното за  Централна и Източна Европа, което още значи, че всеки втори е ангажиран с дейността на фирмата, за която работи.  

При висока ангажираност с целите на компаниите и изпълнението им е по-ефективно.

По различни данни към 2013 IT секторът генерира между 3 и 6% от БВП на страната. При безспорния успех на дейността у нас и големият брой работещи в държавното управление електронното правителство намира приложение в отделни дейности на определени общини, но като цяло дистанционното обслужване на гражданите остава мираж.

В същото време инвестиционните фондове Eleven и LAUNCHub успешно инвестират десетки милиони евро в IT проекти и компании вече втора година по линия на JEREMIE в рамките на ОП "Конкурентоспособност".

И кой къде греши, когато става въпрос за производителност- служителите не успяват да изпълнят заложените цели; целите са неправилно подбрани  към новите бизнес условия или средата предполага успех на малцина, добрали се до евросредства след преодоляване на сложни административни препятствия.

коментирай >
ТV Програма
Сега
Следва
гледай на живо Video пълна програма