Българското кино е съизмеримо с европейското, заяви режисьор

28.05.2019 | 21:28

Седмото издание на "Златната липа" стартира от 1 до 5 юни в Стара Загора