Европейската кампания "Give a vote" с кауза - Насърчава младите хора да гласуват

25.05.2019 | 14:28

В проекта участват 25 младежи от 13 държави членки на Общността