Още 44 години и настигаме Европа по доходи. Как? Чрез структурни реформи

09.05.2019 | 10:33

Коментар на доц. д-р Виктор Йоцов в "България сутрин"