Капитализмът - ремонт или преструктуриране

04.05.2019 | 18:20

След 10 години на власт - умора и трупащи се негативи