Има достатъчно основания строежът на сградата "Златен век" да бъде спрян, заяви Аврамова

05.04.2019 | 15:21

Констатираните нарушения се отнасят до подземните етажи и до съседен терен, по който се работи без строителни книжа